_ ЗЕЛС Аукции - Моторно возило марка FIAT 323 LINEA

 

-         Регистарски број: KA-0638-AB;

-         Прва регистрација: 17.05.2012 година;

-         Година на производство: 2011;

-         Вид на возило: PATNICKO;

-         Марка и Тип: FIAT 323 LINEA;

-         Број на шасија: ZFA32300003124706;

-         Број на мотор: 3884212;

-         Mестаза седење: 5;

-         Сила и работна зафатнина на моторот: 66KW;

              -     Боја: CRVENA MET

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

За продажба на движни ствари - патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање (Втора објава)

Предмет на оваа објава со електронско јавно наддавање е продажба на движни ствари - патнички моторни возила сопственост на Општина Кавадарци, кои се продаваат согласно Одлука за продажба на движни ствари – моторни возила во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2175/25 од 24.04.2018 година донесена од Советот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.11/18).


Оглас: