_ ЗЕЛС Аукции - Моторно возило марка AUDI A4

 

Моторно возило марка AUDI A4

-         Регистарски број: VЕ-988-KN;

-         Прва регистрација: 31.10.2003 година;

-         Година на производство: 1995;

-         Вид на возило: PATNICKO;

-         Марка и Тип: AUDI A4;

-         Број на шасијата: WAUZZZ8DZTA108455;

-         Број на мотор: ADP080328;

-         Местаза седење: 5

-         Сила и работна зафатнина на моторот: 74KW/ 1596cm3;

-         Боја: t.crvena 77.

 

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

За продажба на движни ствари - патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање (Втора објава)

Предмет на оваа објава со електронско јавно наддавање е продажба на движни ствари - патнички моторни возила сопственост на Општина Кавадарци, кои се продаваат согласно Одлука за продажба на движни ствари – моторни возила во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2175/25 од 24.04.2018 година донесена од Советот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.11/18).


Оглас: