_ ЗЕЛС Аукции - Автобус марка IKARUS

 

Автобус марка IKARUS, тип 111R, број на шасија 0390088/0808, број на мотор 1011887/111, снага на мотор 162 kW, места за седење 24, места за стоење 88, боја на каросерија крем 45, црвена 74. Регистарски таблички SK 822 NC. Година на производство 1988


Детали за аукцијата:

Објава бр.1/2018

Објава бр.1/2018 за продажба на движни ствари-патнички моторни возила по пат на елекронско јавно наддавање (втор пат) 03-43/1 од 05.01.2018 год.


Оглас: