_ ЗЕЛС Аукции - Патничко возило, марка HONDA

 Патничко возило, марка HONDA, тип CIVIC 4DR 1.5, број на шасија JHMEK35600SI09031, број на мотор/тип D15Z6-1104066. Сила на мотор 84kW, работна зафатнина 1493 cm3. Регистерски таблички BT 001 UE. Сообраќајна дозвола МК 1783263. Година на производство 1996


Детали за аукцијата:

Објава бр.1/2018

Објава бр.1/2018 за продажба на движни ствари-патнички моторни возила по пат на елекронско јавно наддавање (втор пат) 03-43/1 од 05.01.2018 год.


Оглас: