_ ЗЕЛС Аукции - Деловен објект бр.7

Деловен објект бр.7

 “Илинденска” бб


Локација:
Детали за аукцијата:

Објава бр.03/2017

Објава бр.03/2017 за давање на деловни објекти во склоп на Градскиот Пазар во закуп со електронско јавно наддавање (петта објава) 03-972/1 од 10.11.2017 год.


Оглас: