Специјално погребално моторно возило марка RENAULT тип TRAFIK 1.9 DCI со регистерски број ST—638-ML


Локација:
Детали за аукцијата:

Продажба на движна ствар - специјално погребално моторно возило

Продажба на движна ствар - специјално погребално моторно возило марка RENAULT тип TRAFIK 1.9 DCI со регистерски број ST—638-ML


Оглас:
Документи за аукцијата: