_ ЗЕЛС Аукции - Објект во с.Жидилово

Давање под закуп на објект во с.Жидилово Крива Паланка 


Детали за аукцијата:

Давање под закуп на недвижни ствари и одржување

Давање под закуп на недвижни ствари и одржување во Општина Крива Паланка


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас: