_ ЗЕЛС Аукции - 19554/21-Б

 

Деловен објект бр.1  влез број 3 кат ПР, цврста градба ( градски базен )


Детали за аукцијата:

19554/21-А

Деловен објект бр.1 влез број 2 кат ПР, цврста градба ( градски базен )


Оглас: