_ ЗЕЛС Аукции

Ја заборавив лозинката. Што да направам?

Доколку сте ја заборавиле вашата лозинка кликнете на полето Заборавена лозинка, и внесете ги бараните информации. Информација за промена на лозинка ке добиете на вашата e-mail адреса.


Дали треба да се регистрирам секој пат при посета на web сајтот?

Не треба да се регистрирате секој пат при посета на сајтот. За пристап до вашиот профил треба само да се најавите. Основните информации на страната може да се разгледуваат и без најава.


Дали се заштитени моите лични информации?

Ние сме свесни за грижата во врска со откривање на информации, и затоа тимот одговорен за Е-аукциите е целосно посветен на заштита на правата за вашата приватност во заедницата на онлајн електронските аукции.


Дали можам да користам иста е-маил адреса при регистрација за фирма односно физичко лице?

Не, со една е-маил можете да направите или индивидуален профил или профил на фирма за електронски аукции.


Упатство за користење на апликацијата www.e-stvari.mk со новите законски измени?

http://www.e-stvari.mk/Upatstvo_korisnik.pdf


Колку изнесува депозитот?


Која цена треба да ја постигне некоја Движна или Недвижна ствар за да биде продадена?

За една Движна или Недвижна ствар да биде продаден треба да има барем едно наддавање над почетната цена.


Употреба на апликацијата од мобилни прелистувачи

За ефективна и прецизна употреба на апликацијата препорачливо да се користат само десктоп прелистувачи.Во случај на користење на мобилни прелистувачи за настанатите неправилности во работењето на апликацијата Администраторите не превземаат никаква одговорност.