Последно објавени
Давање под закуп на деловен простор
...
Цена: 21,361 МКД

Започнува на:
31.08.2018 12:00:00

Деловен објект - киоск 2
Деловен објект - киоск 2
Цена: 9,165 МКД

Започнува на:
31.08.2018 13:00:00

Деловен објект - киоск 3
Деловен објект - киоск 3
Цена: 9,165 МКД

Започнува на:
31.08.2018 13:00:00

Деловен објект - киоск 5
Деловен објект - киоск 5
Цена: 9,165 МКД

Започнува на:
31.08.2018 13:00:00

Деловен објект - киоск 6
Деловен објект - киоск 6
Цена: 9,165 МКД

Започнува на:
31.08.2018 13:00:00

Деловен објект - киоск 7
Деловен објект - киоск 7
Цена: 9,165 МКД

Започнува на:
31.08.2018 13:00:00

Деловен објект - продавница
Деловен објект - продавница
Цена: 3,603 МКД

Започнува на:
31.08.2018 13:00:00

Магацински простор во состав на деловен објект - продавница
...
Цена: 2,891 МКД

Започнува на:
31.08.2018 13:00:00

Четири дуќани
Четири дуќани
Цена: 8,000 МКД

Започнува на:
23.08.2018 10:00:00

Четири дуќани
Четири дуќани
Цена: 8,000 МКД

Започнува на:
23.08.2018 10:00:00

Четири дуќани
Четири дуќани
Цена: 8,000 МКД

Започнува на:
23.08.2018 10:00:00

Четири дуќани
Четири дуќани
Цена: 8,000 МКД

Започнува на:
23.08.2018 10:00:00

Три дуќани
Три дуќани
Цена: 7,200 МКД

Започнува на:
23.08.2018 10:00:00

Три дуќани
Три дуќани
Цена: 7,200 МКД

Започнува на:
23.08.2018 10:00:00

Три дуќани
Три дуќани
Цена: 7,200 МКД

Започнува на:
23.08.2018 10:00:00


Огласи [ види ги сите ]