_ ЗЕЛС Аукции


Последно објавени
Давање во закуп на недвижни ствари
...
Цена: 15,450 МКД

Започнува на:
07.11.2018 09:30:00

Давање во закуп на недвижни ствари
...
Цена: 10,554 МКД

Започнува на:
07.11.2018 10:00:00

Давање во закуп на недвижни ствари
...
Цена: 11,370 МКД

Започнува на:
07.11.2018 10:30:00

Деловен простор 3 (ДП 3)-Дел од Задружен дом во с.Суводол-104,34 м2
...
Цена: 6,484 МКД

Започнува на:
24.10.2018 10:30:00

Деловен простор 2 (ДП 2)-Дел од Задружен дом во с.Суводол-325,99 м2
...
Цена: 18,970 МКД

Започнува на:
24.10.2018 10:00:00

Деловен простор 1 (ДП 1)-Дел од Задружен дом во с.Единаковци
...
Цена: 3,278 МКД

Започнува на:
24.10.2018 09:30:00

Објект во с.Трново  Крива Паланка
Објект во с.Трново Крива Паланка...
Цена: 2,769 МКД

Започнува на:
18.10.2018 10:00:00

Објект во с.Огут
Објект во с.Огут
Цена: 16,112 МКД

Започнува на:
18.10.2018 10:15:00

Објект во с.Жидилово
Објект во с.Жидилово
Цена: 4,229 МКД

Започнува на:
18.10.2018 10:30:00

Објект  во Крива Паланка ул.Илинденска
Објект во Крива Паланка ул.Илинд...
Цена: 971 МКД

Започнува на:
18.10.2018 10:45:00


Огласи [ види ги сите ]