Последно објавени
Објава бр.2/2021
Објава бр.2/2021
Цена: 7,386 МКД

Започнува на:
12.08.2021 10:00:00

Продажба на дрва-трупци
Продажба на дрва-трупци
Цена: 163,420 МКД

Започнува на:
20.08.2021 12:00:00

деловен простор киоск бр.3
деловен простор киоск бр.3
Цена: 9,250 МКД

Започнува на:
11.08.2021 09:00:00

деловен простор киоск бр.6
деловен простор киоск бр.6
Цена: 9,250 МКД

Започнува на:
11.08.2021 10:00:00

деловен простор киоск бр.8
деловен простор киоск бр.8
Цена: 9,250 МКД

Започнува на:
11.08.2021 11:00:00

Закуп на недвижна ствар-High rope, во склоп на Спортско адреналински парк - Карпош
Закуп на недвижна ствар-High rope, во ...
Цена: 67,771 МКД

Започнува на:
03.08.2021 12:00:00

Недвижна ствар - зграда на КП 4693 КО Псача
Недвижна ствар - зграда на КП 4693 К...
Цена: 484,989 МКД

Започнува на:
30.07.2021 09:00:00

Движна ствар- патничко моторно возило
...
Цена: 163,839 МКД

Започнува на:
30.07.2021 10:00:00


Огласи [ види ги сите ]