Последно објавени
Објект, В3-6 дом на култура
Објект, В3-6 дом на култура
Цена: 2,958 МКД

Започнува на:
06.04.2017 10:00:00

Деловен објект -Говрлево
Деловен објект -Говрлево
Цена: 974,988 МКД

Започнува на:
12.04.2017 11:00:00

Продажба на станбен и деловен простор
...
Цена: 294,892 МКД

Започнува на:
03.04.2017 09:30:00

Продажба на деловна зграда вон стопанство (Училиште) во с.Стројманци
...
Цена: 467,400 МКД

Започнува на:
03.04.2017 10:00:00

Продажба на училиште
Продажба на училиште
Цена: 777,606 МКД

Започнува на:
03.04.2017 10:30:00

Продажба на простории за собири(задружен дом)
...
Цена: 1,243,530 МКД

Започнува на:
03.04.2017 11:00:00

Продажба на училиште
Продажба на училиште
Цена: 293,847 МКД

Започнува на:
03.04.2017 11:30:00


Огласи [ види ги сите ]