Последно објавени
„CITROEN C5“ со рег. број  VE-195-BR
„CITROEN C5“ со рег. број VE-195-BR
Цена: 256,138 МКД

Започнува на:
29.08.2017 14:00:00

адм.дел.простор бр.2 на приземје
адм.дел.простор бр.2 на приземје
Цена: 1,548 МКД

Започнува на:
29.08.2017 09:00:00

дел.простор бр.7 на приземје
дел.простор бр.7 на приземје
Цена: 15,863 МКД

Започнува на:
29.08.2017 09:30:00

дел.простор бр.8 на приземје
дел.простор бр.8 на приземје
Цена: 17,396 МКД

Започнува на:
29.08.2017 10:00:00

адм.дел.простор бр.2 на кат I
адм.дел.простор бр.2 на кат I
Цена: 1,548 МКД

Започнува на:
29.08.2017 10:30:00

адм.дел.простор бр.3 на кат I
адм.дел.простор бр.3 на кат I
Цена: 774 МКД

Започнува на:
29.08.2017 11:00:00

адм.дел.простор бр.9 на кат I
адм.дел.простор бр.9 на кат I
Цена: 1,290 МКД

Започнува на:
29.08.2017 11:30:00

адм.дел.простор бр.10 на кат I
адм.дел.простор бр.10 на кат I
Цена: 2,666 МКД

Започнува на:
29.08.2017 12:00:00

адм.дел.простор бр.11 на кат I
адм.дел.простор бр.11 на кат I
Цена: 1,462 МКД

Започнува на:
29.08.2017 12:30:00

адм.дел.простор бр.2 на кат II
адм.дел.простор бр.2 на кат II
Цена: 1,548 МКД

Започнува на:
29.08.2017 13:00:00

Деловна Просторија број 2 - Приземје
...
Цена: 14,831 МКД

Започнува на:
22.08.2017 11:00:00

Деловна Просторија број 4 - Приземје
...
Цена: 7,910 МКД

Започнува на:
22.08.2017 11:30:00

Деловна Просторија број 6, 7, 10, 11, 12, 13 - Приземје
Деловна Просторија број 6, 7, 10, 11, 1...
Цена: 27,684 МКД

Започнува на:
22.08.2017 12:00:00

Деловна Просторија број 5 - Приземје
...
Цена: 11,206 МКД

Започнува на:
22.08.2017 12:30:00

Деловна Просторија број 1 - Сутерен
...
Цена: 12,890 МКД

Започнува на:
22.08.2017 13:00:00


Огласи [ види ги сите ]