Последно објавени
Давање во закуп на недвижна ствар
...
Цена: 2,907 МКД

Започнува на:
28.01.2022 08:30:00

Продажба на Грејачи за бојлер 3,5 kw
Продажба на Грејачи за бојлер 3,5 k...
Цена: 50,000 МКД

Започнува на:
28.01.2022 09:00:00

Продажба на Алат за извлекување Дифузер тип Ф 500
...
Цена: 30,000 МКД

Започнува на:
28.01.2022 09:30:00

Продажба на Алат за извлекување Дифузер тип Ф 300
...
Цена: 30,000 МКД

Започнува на:
28.01.2022 10:00:00

Продажба на Ексцентар преса Тип РЕР – 63
...
Цена: 130,000 МКД

Започнува на:
28.01.2022 10:30:00

Продажба на Хидроулична апкант преса тип 6000
Продажба на Хидроулична апкант п...
Цена: 120,000 МКД

Започнува на:
28.01.2022 11:00:00

Продажба на Стабилна дупчалка ТЅВ – 25
Продажба на Стабилна дупчалка ТЅ...
Цена: 50,000 МКД

Започнува на:
28.01.2022 11:30:00

Када за цинк (неисправна) тип 60 м3
Када за цинк (неисправна) тип 60 м3
Цена: 30,000 МКД

Започнува на:
28.01.2022 12:00:00

Резервоар за лесно горивно масло (нафта) тип 20 м3
Резервоар за лесно горивно масло...
Цена: 72,000 МКД

Започнува на:
28.01.2022 12:30:00

Командна табла
Командна табла
Цена: 30,000 МКД

Започнува на:
28.01.2022 13:00:00

СО2 Апарат за заварување тип VARMIG 400
СО2 Апарат за заварување тип VARMIG 4...
Цена: 30,000 МКД

Започнува на:
28.01.2022 13:30:00

Координатна машина за пробивање КРЅ 300
Координатна машина за пробивање ...
Цена: 140,000 МКД

Започнува на:
28.01.2022 14:00:00

Конзолна хидраулична преса тип 25 Т
Конзолна хидраулична преса тип 25...
Цена: 105,000 МКД

Започнува на:
28.01.2022 14:30:00


Огласи [ види ги сите ]